TuTS:n jäsenmaksu 2017

Kirjoittanut Tero Salopää 27. helmikuuta 2017

TuTS:n vuosikokous 6.2.2017 teki päätöksen kerhon jäsenmaksusta vuodelle 2017. Vuosikokous kiitti jälleen jäsenistöä, joka oli kiitettävästi suorittanut jäsenmaksunsa vuonna 2016 todeten samalla, että oli erityisen ilahduttavaa, että myös kerhon sääntöihin perustuvan maksuvapautuksen saaneet olivat osallistuneet vapaaehtoisesti jäsenmaksun suorittamiseen. Vuosikokous oli myös yksimielinen, että jäsenmaksun suuruus säilyy ennallaan eikä uusilta jäseniltä peritä erityistä kerhoon liittymismaksua vuonna 2017. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin kaikilta jäseniltä 10,00 EUR. Kerhon sääntöjen mukaisesti kuitenkin ns. vapaajäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

Kerhon velvoitteena on maksaa jäsenmaksua Suomen Shakkiliitolle jokaisesta jäsenestään 7,00 EUR aikuisilta (v. 1996 ja aikaisemmin syntyneet) ja 4,00 EUR nuorilta (v. 1997 ja myöhemmin syntyneet). Minimijäsenmaksu on 70 euroa. Jäsenmaksu on maksettava kunkin kalenterivuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kerho huolehtii edelleen jäsentensä puolesta tästä Suomen Shakkiliitolle menevästä jäsenmaksusta.

Koska kerho joutuu maksamaan jokaisesta jäsenestään vuosittaisen jäsenmaksun Suomen Shakkiliitolle, lausui vuosikokous toiveenaan, että myös aiemmin maksusta eri syistä vapautetut maksaisivat jäsenmaksun kerholle. Kerättävällä jäsenmaksutuotolla kerho pystyy paikkaamaan vuosittain syntyvää menoerää.

Kerhon hallitus toivoo, että kaikki jäsenet maksaisivat jäsenmaksunsa jo 31.3.2017 mennessä, mutta joka tapauksessa kuitenkin viimeistään 30.6.2017 mennessä. Maksun voi suorittaa joko kerhoilloissa suoraan Villelle tai Terolle tai vaihtoehtoisesti kerhon pankkitilille. Alla on tiedot jäsenmaksun maksamiseksi suoraan kerhon pankkitilille:

Saaja: Turun Työväen Shakkikerho ry
IBAN: FI56 4309 2220 0518 05
BIC: ITELFIHH
Summa: 10,00 EUR
Eräpäivä: 31.3.2017
Viesti: Kerhon jäsenen nimi
VIITENUMEROA EI TARVITA!

Kerhon hallitus voi kerhon sääntöjen mukaisesti vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta. Erivapautta on anottava erikseen saattamalla asia hallitukselle tiedoksi joko suullisesti hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille tai kirjallisesti osoittamalla hakemus hallitukselle ennen jäsenmaksun eräpäivää. Mahdollinen maksuvapautus myönnetään enintään yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus