TuTS:n jäsenmaksu 2019

Kirjoittanut Tero Salopää 21. maaliskuuta 2019

TuTS:n vuosikokous 5.2.2019 teki päätöksen kerhon jäsenmaksusta vuodelle 2019. Vuosikokous oli yksimielinen, että jäsenmaksun suuruus säilyy ennallaan eikä ensimmäistä kertaa kerhoon liittyviltä, ns. uusilta jäseniltä peritä erityistä kerhoon liittymismaksua vuonna 2019. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin kaikilta jäseniltä 10,00 EUR. Kerhon sääntöjen mukaisesti kuitenkin ns. vapaajäsenet, kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

Koska kerho joutuu maksamaan jokaisesta jäsenestään vuosittaisen jäsenmaksun Suomen Shakkiliitolle, lausui vuosikokous toiveenaan, että myös aiemmin maksusta eri syistä vapautetut maksaisivat jäsenmaksun kerholle. Kerättävällä jäsenmaksutuotolla kerho pystyy paikkaamaan vuosittain syntyvää menoerää.

Jäsenmaksun voi suorittaa joko kerhoilloissa suoraan Villelle tai Terolle tai vaihtoehtoisesti kerhon pankkitilille. Alla on tiedot jäsenmaksun maksamiseksi suoraan kerhon pankkitilille:

Saaja: Turun Työväen Shakkikerho ry
IBAN: FI56 4309 2220 0518 05
BIC: ITELFIHH
Summa: 10,00 EUR
Eräpäivä: 31.3.2019
Viesti: Kerhon jäsenen nimi
VIITENUMEROA EI TARVITA!

Kerhon hallitus voi kerhon sääntöjen mukaisesti vapauttaa varusmies- tai siviilipalveluksessa olevan taikka päätoimisen opiskelijan tai jonkun muun vastaavan syyn omaavan määräaikaisesti jäsenmaksun maksamisesta. Erivapautta on anottava erikseen saattamalla asia hallitukselle tiedoksi joko suullisesti hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille tai kirjallisesti osoittamalla hakemus hallitukselle ennen jäsenmaksun eräpäivää. Mahdollinen maksuvapautus myönnetään enintään yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus